Beleidsstukken

                 

                       Klachtenregeling:

       www.hetgroenelint.nl/klachtenregeling.htm

 

         Regelingen zoals:

         - protocol bij vermoeden van huiselijk geweld

         - filmen in de klas

         kunt u downloaden op de site van Het Groene Lint,
         onder het kopje:
regelingen

          www.hetgroenelint.nl