SCHOOLGIDS          
SCHOOLJAAR 2012-2013

                           MATTHEUSSCHOOL
                           GALDER   

Tel. 076- 5612777
E-mail: info@bs-mattheus.nl
Website: www.bs-mattheus.nl

Klik op een van de volgende onderwerpen voor meer informatie. Door op het potloodje te klikken kom je weer terug in deze inhoudsopgave.

 1. een woord vooraf
   2. een korte karakteristiek van De Mattheusschool
   3. waar staan wij voor? Missie en visie
   4. Katholiek Onderwijs
   5. het onderwijs op de onze school

 6. de ontwikkeling van uw kind
   7. Tevredenheidspeilingen
   8. Onderzoek door de inspectie
   9. Cito - eindtoets en uitstroom naar het voortgezet onderwijs

10. Zorgen rondom uw kind
  11.Kinderen en hun gezondheid

12. De organisatie van de school
  13.Ouders en school
  14.Wie werken op de Mattheusschool, de organisatie van het onderwijs, 
  15. Bijzondere activiteiten door het jaar heen
  16. Ontwikkelingen schooljaar 2012-2014

17. Regelingen en praktische aangelegenheden
  18. Namen en adressen