Team

Team

De Mattheusschool heeft een jong team met de nodige ervaring er omheen.

Groepen en ondersteuning in het schooljaar 2023-2024.

Groep 1-2: In groep 1-2 is juf Donya op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig. Juf Judith zal op vrijdag groep 1-2 voor haar rekening nemen.

groep 3-4: Juf Moniek is de juf van groep 3-4 en zij is de hele week aanwezig. 

Groep 5 :  Juf Ilona werkt op maandag, dinsdag en vrijdag en juf Inge werkt op woensdag en donderdag in deze groep.

Groep 5-6:  Juf Inge werkt op maandag en dinsdag.
Juf Claudia werkt op woensdag, donderdag en vrijdag.

Groep 7-8: Meneer Drik zal deze groep de hele week voor zijn rekening nemen. 

Onze leerkrachtondersteuner juf Ilona v. Beijsterveldt is inzetbaar in alle groepen.

Janneke van Nieuwburg werkt op zowel de Mattheus- als Bernardusschool als intern begeleider. 

Dit schooljaar zal meneer Bjarne gymles geven aan alle groepen bij ons op school. 

Ook zijn we erg blij met meneer Charles, onze vakdocent muziek, die op woensdag les geeft, maar ook op andere wijze "muziek" in de school brengt, en hierdoor de kwaliteit van het muziekonderwijs op een hoog peil zal houden.

De functie van locatie-coördinator wordt ingevuld door Anoek VrisekoopHaar taken liggen voornamelijk op het gebied van de onderwijskundige zaken en de dagelijkse aansturing.  

John Meeuwissen is niet alleen directeur van de Mattheusschool, maar ook van de Bernardusschool in Ulicoten. Zijn taken liggen het komende schooljaar op beleid, financiën, gebouw en personeelsgebied.  

 

What do you want to do ?
New mail
Terug

St. Jacobsstraat 1B

4855 AK Galder

076-5612777

info@nullbs-mattheus.nl