Team

Team

De Mattheusschool heeft een jong team met de nodige ervaring er omheen.

Groepen en ondersteuning in het schooljaar 2021-2022.

Groep 1-2-3: In groep 1-2 is juf Donya op maandag, dinsdag woensdag en donderdag om de week aanwezig. Haar duo collega Juf Margit is dit jaar voor het eerst in dienst bij onze stichting en zal zal op donderdag en op vrijdag groep 1-2 voor haar rekening nemen.

Juf Moniek is de juf van groep 3. Zij is de hele week aanwezig. We zoeken ieder jaar naar mogelijkheden om de oudste kleuters (groep 2) samen te laten werken met groep 3. Dit om (lerend) spelen en leren (lezen en schrijven) voor beide groepen mogelijk te maken. We kijken dan in de beide groepen waar de onderwijsbehoefte van de leerling ligt zodat er voldoende uitdaging is voor iedere leerling. 

Groep 4 :  Juf Ilona en Juf Anoek zullen deze groep voor hun rekening nemen.

Groep 5-6:  juf Claudia, juf Amy zijn werkzaam in deze groep en krijgen ondersteuning van Juf Ilona van Beijsterveldt.

Groep 7-8:Meneer Drik zal deze groep weer voor zijn rekening nemen. 

Onze leerkrachtondersteuner juf Ilona v. Beijsterveldt is inzetbaar in alle groepen.

Sinds het schooljaar 2016-2017 heeft de school de beschikking over een academisch opgeleide vakdocent bewegingsonderwijs. Meneer Paul geeft les aan alle groepen bij ons op school. Paul is vanuit de regeling "buurtsportcoach" ook actief als het gaat om naschoolse activiteiten in de vorm van "sport 's cool".

Ook zijn we erg blij met Meneer Charles, onze vakdocent muziek, die op maandag les geeft, maar ook op andere wijze "muziek" in de school brengt, en hierdoor de kwaliteit van het muziekonderwijs op een hoog peil zal houden.

Meneer Erik is als onderwijsassistent verbonden aan de Mattheusschool (ma. do. en vr.) en volgt de PABO opleiding via Fontys.

Marga van de Klundert zal per 1 februari werkzaam zijn als intern begeleider en zal haar aandacht verdelen over twee scholen. Op de Bernardusschool in Ulicoten zal ze de taak van Intern begeleider ook invullen.

Sandra de Jong is onze adjunct- directeur. Haar taken liggen voornamelijk op het gebied van de onderwijskundige zaken en de dagelijkse aansturing.  

John Meeuwissen is niet alleen directeur van de Mattheusschool, maar ook van de Bernardusschool in Ulicoten. Zijn taken liggen het komende schooljaar op beleid, financiën, gebouw en personeelsgebied.  

Door de inzet van NPO gelden vanwege de corona periode zijn er middelen vrijgemaakt om meer- en effectievere onderwijstijd in te richten. Hiervoor hebben een aantal leerkrachten uitbreiding gekregen van hun werktijdfactor en is een onderwijsassistent het team komen versterken.

What do you want to do ?
New mail
Terug

St. Jacobsstraat 1B

4855 AK Galder

076-5612777

info@nullbs-mattheus.nl