Team

Team

De Mattheusschool heeft een jong team met de nodige ervaring er omheen.

Groepen en ondersteuning in het schooljaar 2022-2023.

Groep 1-2: In groep 1-2 is juf Donya op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig. Juf Daphne zal op vrijdag groep 1-2 voor haar rekening nemen.

groep 3-4: Juf Moniek is de juf van groep 3-4 en zij is de hele week aanwezig. 

Groep 4-5 :  Juf Ilona en Juf Anoek zullen deze groep voor hun rekening nemen.

Groep 5-6:  Juf Amy werkt op maandag, dinsdag en woensdag(om de week).
Juf Claudia werkt op woensdag, donderdag en vrijdag.

Groep 7-8: Meneer Drik zal deze groep weer voor zijn rekening nemen. 

Onze leerkrachtondersteuner juf Ilona v. Beijsterveldt is inzetbaar in alle groepen.

Janneke van Nieuwburg werkt op zowel de Mattheus- als Bernardusschool als intern begeleider. 

Sinds het schooljaar 2016-2017 heeft de school de beschikking over een academisch opgeleide vakdocent bewegingsonderwijs. Meneer Paul geeft les aan alle groepen bij ons op school. Paul is vanuit de regeling "buurtsportcoach" ook actief als het gaat om naschoolse activiteiten in de vorm van "sport 's cool".

Ook zijn we erg blij met meneer Charles, onze vakdocent muziek, die op woensdag les geeft, maar ook op andere wijze "muziek" in de school brengt, en hierdoor de kwaliteit van het muziekonderwijs op een hoog peil zal houden.

De functie voor adjunct- directeur is momenteel facantDeze taken liggen voornamelijk op het gebied van de onderwijskundige zaken en de dagelijkse aansturing.  

John Meeuwissen is niet alleen directeur van de Mattheusschool, maar ook van de Bernardusschool in Ulicoten. Zijn taken liggen het komende schooljaar op beleid, financiën, gebouw en personeelsgebied.  

 

What do you want to do ?
New mail
Terug

St. Jacobsstraat 1B

4855 AK Galder

076-5612777

info@nullbs-mattheus.nl