Sociale veiligheid

Sociale veiligheid

Iedere leerling op de Mattheusschool moet een fijne schooltijd hebben en moet zich op school veilig voelen.

Met "Kindbegrip" als leerlingvolgsysteem brengen de (hiervoor opgeleide) leerkrachten het sociaal emotioneel functioneren van de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 in kaart. "Kindbegrip" wordt preventief en curatief ingezet, na invullen van lijsten en observaties, waarbij men inzicht krijgt in de ondersteuningsvragen op het gebied van sociaal emotioneel functioneren. Het helpt de leerkracht om het gedrag van de leerling beter te begrijpen.

Indien nodig kunnen leerkracht en leerling aan de slag met concrete handelingssuggesties en hierbij worden de ouders betrokken. De leerkracht kan hierbij de sterke kanten van de leerling betrekken want ook hierin geeft "Kindbegrip" inzicht. Zo wordt de sociaal emotionele ontwikkeling bevorderd en dat is wat de leerkracht wil!

De leerkrachten werken in de groepen 3-8 met "Taakspel". Het doel van taakspel is dat onrustig en storend gedrag in de groep afneemt. Hierdoor kunnen leerkracht en leerlingen efficienter en taakgerichter werken. Zie ook www.taakspel.nl voor meer informatie.

In het schooljaar 2020 -2021 hebben we, na een teamtraining, besloten "KWINK" in te zetten in groep 1 t/m 8. Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (Inclusief burgerschap en mediawijsheid). Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support).

Waarom KWINK?

  • Voorkomt verstorend gedrag en pesten
  • Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
  • Zorgt voor een sociaal veilige groep
  • Verhoogt de leeropbrengsten
  • Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties
  • Biedt iedere les unieke filmpjes
  • Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
  • Is leuk.            zie www.kwinkopschool.nl 

De school beschikt tevens over een pestprotocol. Deze kunt u hier vinden.

Onze leerkrachten zullen u informeren over de sociale emotionele voortgang van uw kind .

Terug

St. Jacobsstraat 1B

4855 AK Galder

076-5612777

info@nullbs-mattheus.nl