Sociale veiligheid

Sociale veiligheid

Iedere leerling op de Mattheusschool moet een fijne schooltijd hebben en moet zich op school veilig voelen.

Met "ZIEN" als leerlingvolgsysteem brengen de (hiervoor opgeleide) leerkrachten het sociaal emotioneel functioneren van de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 in kaart. "ZIEN" wordt preventief en curatief ingezet, na invullen van lijsten en observaties, waarbij men inzicht krijgt in de ondersteuningsvragen op het gebied van sociaal emotioneel functioneren. Het helpt de leerkracht om het gedrag van de leerling beter te begrijpen.

Indien nodig kunnen leerkracht en leerling aan de slag met concrete handelingssuggesties en hierbij worden de ouders betrokken. De leerkracht kan hierbij de sterke kanten van de leerling betrekken want ook hierin geeft "ZIEN" inzicht. Zo wordt de sociaal emotionele ontwikkeling bevorderd en dat is wat de leerkracht wil!

Klik hier voor een verantwoording van dit instrument.

De leerkrachten werken in de groepen 3-8 met "Taakspel". Het doel van taakspel is dat onrustig en storend gedrag in de groep afneemt. Hierdoor kunnen leerkracht en leerlingen efficienter en taakgerichter werken. Zie ook www.taakspel.nl voor meer informatie.

Ook werken sinds dit schooljaar met Heppie Leven in de groepen 5 t/m 8. In deze digitale methode staat vitaal en gezond leven centraal. Met behulp van verschillende onderwerpen ga je met de leerlingen hierover in gesprek.  

De school beschikt ook over een pestprotocol. Deze kunt u hier vinden.

In het schooljaar 2016-2017 hebben we een schoolvragenlijst in laten vullen door de leerlingen van de groepen 5-6 en 7-8. Onder "downloads" kunt u de resultaten hiervan inzien. Ook zijn we in het schooljaar 2016 - 2017 gestart met een plan van aanpak genaamd "Grip op de groep". Samengevat houdt dit in dat we ons inzetten om de sfeer in de groep en in de school voor iedereen zo aangenaam mogelijk te houden. Dit proberen we dagelijks door op alle tijdstippen, en in alle situaties (overblijven, pauzes,  omkleden, tijdens voorstellingen en tijdens het zelfstandig werken) het ongewenste gedrag bespreekbaar te maken en bij leerlingen het juiste gedag in elke situatie te ontwikkelen. 

Onze leerkrachten zullen u informeren over de sociale emotionele voortgang van uw kind .

Terug

St. Jacobsstraat 1B

4855 AK Galder

076-5612777

info@nullbs-mattheus.nl