Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage aan het schoolfonds. Zonder deze bijdrage is het echter niet mogelijk om een aantal activiteiten voor uw kind te bekostigen. 

Met de ouderbijdrage wordt onder andere het volgende bekostigd:

- festiviteiten rondom sinterklaas, kerst, carnaval, pasen en koningsdag

- schoolreisje of eindejaarsactiviteit

- activiteitenmiddagen en workshops

- Mattheus t-shirts (alle kinderen ontvangen een school t-shirt in groep 3 en in groep 6)

- jaarlijks bedankje voor teamleden

De ouderraad beheert het schoolfonds en stelt hiervan jaarlijks een jaarrekening op. De ouderbijdrage aan het schoolfonds bedraagt 30 euro per kind per jaar. Voor kinderen die na 1 februari op school komen is de ouderbijdrage in het eerste jaar 15 euro. U kunt het bedrag met vermelding van de naam van uw kind(eren) overmaken op rekening:  NL03 RBRB 0845 0148 97 t.n.v. Ouderraad Mattheusschool. 

 

Terug

St. Jacobsstraat 1B

4855 AK Galder

076-5612777

info@nullbs-mattheus.nl