Mogelijkheden bij financiële problemen

Mogelijkheden bij financiële problemen

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen op school en daarbuiten. Helaas is het niet voor alle kinderen vanzelfsprekend dat zij overal aan mee kunnen doen. 

Financiele problemen kunnen belemmerend werken. Vaak is het lastig om dit bespreekbaar te maken. Wij vinden het als school belangrijk om deze drempel zo laag mogelijk te maken. Wij willen u graag helpen om de mogelijkheden inzichtelijk te maken.

De gemeente vindt ook dat kinderen die in gezinnen met minder geld leven de mogelijk moeten krijgen op, een dagje uit, een abonnement op een tijdschrift of bijvoorbeeld deelnemen aan kindervakantieweek, maar ook een lidmaatschap bij de sportclub of muziekvereniging. 

Veel van deze kosten kunnen vergoed worden. De gemeente heeft hiervoor allerlei regelingen. Via deze   kunt u zien wat de gemeente voor u kan doen.

U vindt daar o.a. de mogelijkheden voor school.
Denk aan de:

 • vrijwillige ouderbijdrage voor:
  • het continurooster
  • de ouderraad
  • het kamp
  • de bijdrage voor excursies
 • Schoolspullenpas
  • de overgang naar het Voortgezet Onderwijs
  • rugtas/etui/schriften pennen etc.
  • gymkleding
 • Meedoenregeling:
  • laptop
  • fiets

Wilt u graag hulp van iemand vanuit de school? Dat is mogelijk via onze intermediars. Zij kunnen meedenken en helpen rondom deze vraagstukken.

Stuur een mail naar info@bs-mattheus.nl 

Terug

St. Jacobsstraat 1B

4855 AK Galder

076-5612777

info@nullbs-mattheus.nl