LOVS (leerlingvolgsysteem)

LOVS (leerlingvolgsysteem)

Wij volgen de vorderingen van onze leerlingen om maatwerk te kunnen leveren.

Om er zeker van te zijn dat het onderwijs op onze school op niveau is, toetsen we de kinderen regelmatig met objectieve landelijk genormeerde toetsen op een aantal gebieden van lezen, begrijpend lezen, taal en rekenen en in de hogere leerjaren ook op andere gebieden, zoals studievaardigheden en sociaal-emotionele elementen.

Deze zijn van CITO (= centraal instituut toetsontwikkeling).

Wij noemen dat het Leerlingen en Onderwijs Volg Systeem (LOVS).

Het LOVS geeft leerkrachten betrouwbare informatie over de vorderingen van leerlingen en de groep als geheel. Verder geeft het LOVS inzicht in de kwaliteit van het onderwijs op scholen.

Op onze school hanteren wij een uitvoerige toets kalender.

De kinderen van groep 7 doen mee aan de Cito-Entree Toets’  en de leerlingen van groep 8 aan de ‘Cito – Eindtoets’ (voor meer informatie zie: www.cito.nl/po).

 

6.4 Kwaliteitsbewaking (LOVS)

Het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) voor de cognitieve vaardigheden, ook wel verstandelijke vaardigheden genoemd, is een systeem, dat bestaat uit een procedure van tweemaal per jaar af te nemen toetsen over alle leerjaren. Het toetst kinderen op veel verschillende onderdelen in veel verschillende vakgebieden. Zo worden de vakken rekenen, lezen, taal en wereldoriëntatie op verschillende onderdelen getoetst. Het systeem laat zien hoeveel een kind in een bepaalde periode heeft bij geleerd. Als een kind bijvoorbeeld een grotere hoeveelheid en een moeilijkere tekst kan lezen na dezelfde periode, kun je constateren dat het kind iets heeft bijgeleerd. Op deze ‘meten is weten’ wijze kunnen we het niveau van ons onderwijs vergelijken met het gemiddelde niveau van onderwijs van de andere scholen in Nederland. Met de door ons gebruikte toetsen is het mogelijk de vorderingen van een kind te vergelijken met alle kinderen in ons land. Zo heeft de school een goede maatstaf voor het beoordelen van die vorderingen. Ook kunnen we achterhalen of elk individueel kind op de goede weg is.

We nemen de volgende Cito LVS toetsen af:

 • Lettertoets (groep 2)
 • Taal voor kleuters (groep 2)
 • Rekenen voor kleuters (groep 2)
 • Spelling (groep 3-8)
 • Begrijpend lezen (eind groep 3 en groep 4-8)
 • Rekenen/wiskunde (groep 3-8)
 • Werkwoorden (groep 7/8)
 • Drie-minutentest (groep 3-8)
 • AVI-lezen
 • Cito entreetoets (groep 7)
 • Cito Eindtoets (groep 8)

Het leerling- en onderwijsvolgsysteem geeft ons op schoolniveau de mogelijkheid om consequenties te trekken uit onze manier van onderwijs geven en/of onderdelen van het onderwijsprogramma te verbeteren. Als de resultaten niet beantwoorden aan de verwachtingen, willen we graag weten waarom dat is en kunnen we aanpassingen doen.

Het LOVS kun je beschouwen als de kwaliteitsbewaking van ons onderwijs.

 

Terug

St. Jacobsstraat 1B

4855 AK Galder

076-5612777

info@nullbs-mattheus.nl