Kinderen en hun gezondheid

Kinderen en hun gezondheid

 Kinderen en hun gezondheid.

GGD

Bij de aanvang van de basisschoolperiode wordt de zorg voor het kind van het consultatiebureau overgenomen door de GGD, afdeling jeugdgezondheidszorg (JGZ). Aan de Mattheusschool is een team van de GGD verbonden bestaande uit een jeugdarts en jeugdverpleegkundige.

Het team wordt verder ondersteund door een jeugdpsycholoog en voorlichters van de afdeling Gezondheidsbevordering.

De GGD-medewerkers zetten zich in voor een gezonde groei en ontwikkeling van de jeugd. Zij doen dit door het actief opsporen van gezondheidsrisico’s en het uitvoeren van programma’s en activiteiten die de gezondheid van de jeugd bevorderen en beschermen.

Een greep uit de activiteiten die de GGD uitvoert:

-        Gezondheidsonderzoek van groep 2 door de jeugd-verpleegkundige.

-        Onderzoek door jeugdverpleegkundige in groep 7.

Hoofdluis.

Hoofdluis hebben is beslist geen drama en u hoeft uzelf geen verwijten te maken als uw kind hoofdluis heeft opgelopen. Het krijgen van hoofdluis heeft helemaal niets te maken met lichamelijke hygiëne: hoofdluis komt niet alleen voor op vuile, ongewassen hoofden, maar juist op schone haren. Hoofdluis is betrekkelijk onschadelijk. Het geeft alleen veel jeuk en door krabben kunnen er infecties ontstaan.

Constateert u hoofdluis bij uw kind, waarschuw dan de school.

Op woensdag na elke vakantie worden de kinderen door ouders die de luizencommissie vormen gecontroleerd.

Wordt bij zo’n controle hoofdluis geconstateerd, dan worden de ouders daarvan in kennis gesteld. Het spreekt vanzelf, dat wij verwachten dat er dan maatregelen genomen worden.

Op de webstie van het RIVM kunt u informatie vinden:  http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis 

Medicijngebruik en ‘medisch’ handelen van leerkrachten

Het kan gebeuren dat kinderen onder schooltijd medicijnen moeten innemen. Ook moeten er soms onder schooltijd controles uitgevoerd worden of andere ‘medische’ handelingen worden verricht die met ziekte of medicijngebruik te maken hebben.

Voor alle zaken die met het bovenstaande te maken hebben heeft Het Groene Lint een  Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen vastgesteld. U kunt op de website van Het Groene Lint daar kennis van nemen (www.hetgroenelint.nl).

Twee hoofdzaken hieruit zijn dat er nooit medicijnen, dus ook geen pijnstiller, aan een kind zal worden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van een van de ouders. Voor bepaalde handelingen is een bekwaamheidsverklaring vereist. Zonder deze verklaring kan en zal de school bepaalde handelingen niet verrichten. Verder kan van de school nooit worden geëist dat bepaalde ‘medische’ handelingen uitgevoerd dienen te worden.

Belangrijk is een goede afstemming tussen ouders en school waar het gaat om chronische ziekte van het kind. Daarin moeten verwachtingen en mogelijkheden helder worden besproken.

Be cool Feel good …

Het preventieproject voor de groepen 7 en 8 wordt verzorgd door de leerkracht  van de scholen in samenwerking met medewerkers van Bureau Halt, de GGD, de Politie, Novadic Kentron en Sportservice Noord-Brabant.

'Be Cool......Feel Good' is één van de initiatieven van de gemeente om ouders te ondersteunen in hun opvoedingstaak en de jongeren zelf bewust te maken van belangrijke keuzes die ze nu al - op zo jonge leeftijd - zullen moeten gaan maken: ga ik alcohol gebruiken? ga ik drugs gebruiken? blijf ik sporten? Een aantal jaren geleden werd het project voor het eerst georganiseerd in Alphen-Chaam en wegens succes telkens geprolongeerd.Dit schooljaar wordt weer uitgebreid aandacht geschonken aan deze materie in groep 7-8

Terug

St. Jacobsstraat 1B

4855 AK Galder

076-5612777

info@nullbs-mattheus.nl