Ondersteuningsteam (OT)

Ondersteuningsteam (OT)

Ondersteuningsteam (OT)

Het kan voorkomen dat u of wij behoefte hebben aan speciale hulp om problemen bij een kind te kunnen begeleiden. Wij hebben binnen onze school een ondersteuningsteam wat drie keer per jaar bij elkaar komt.

Dit team bestaat uit onze Intern begeleider, een begeleider van het centraal ondersteuningsteam, een orthopedagoog van Edux (op afroep) en een jeugdprofessional van de gemeente Alphen-Chaam. Dit zorgteam kan op afroep aangevuld worden met externe specialisten zoals een GGD-jeugdarts of verpleegkundige of de  leerplichtambtenaar van de gemeente.

De leden van het OT hebben een adviserende rol m.b.t. het opstellen van begeleidingsadviezen voor leerlingen en de ontwikkeling van de zorg binnen de school.

Onderwijsadvies

Het kan ook voorkomen dat een probleem zo groot is, dat we behoefte hebben aan extra ondersteuning of een aanvullend onderzoek. In zo’n geval kunnen we een beroep doen op specialisten binnen het samenwerkingsverband of van extern onderwijsadviesbureau.

Met uw toestemming wordt een leerling geobserveerd. Het onderzoek wordt met u doorgesproken en samen gaan we bekijken welke maatregelen nodig zijn om uw kind optimaal te kunnen begeleiden.

Terug

St. Jacobsstraat 1B

4855 AK Galder

076-5612777

info@nullbs-mattheus.nl