LOVS (leerlingvolgsysteem)

LOVS (leerlingvolgsysteem)

Wij volgen de vorderingen van onze leerlingen om maatwerk te kunnen leveren. Om er zeker van te zijn dat het onderwijs op onze school op niveau is, toetsen we de kinderen regelmatig met objectieve landelijk genormeerde toetsen op een aantal gebieden van ...

Lees verder

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Het bestuur waar onze school onder valt, werkt met een groot aantal andere schoolbesturen in de regio samen in twee samenwerkingsverbanden. Voor onze school is dit het Regionaal Samenwerkingsverband Breda (RSV Breda e.o). Dit is het samenwerkingsverband w...

Lees verder

RSV Breda

RSV Breda

https://www.rsvbreda.nl/    

Lees verder

Dorpsteam

Dorpsteam

Hierbij de link naar het dorpsteam: Dorpsteam en de webiste van de gemeente Alphen-Chaam: Welkom op de website van het dorpsteam van gemeente Alphen-Chaam (dorpsteamabg.nl)...

Lees verder

Kinderen en hun gezondheid

Kinderen en hun gezondheid

 Kinderen en hun gezondheid. GGD Bij de aanvang van de basisschoolperiode wordt de zorg voor het kind van het consultatiebureau overgenomen door de GGD, afdeling jeugdgezondheidszorg (JGZ). Aan de Mattheusschool is een team van de GGD verbonden bes...

Lees verder

Ondersteuningsteam (OT)

Ondersteuningsteam (OT)

Ondersteuningsteam (OT) Het kan voorkomen dat u of wij behoefte hebben aan speciale hulp om problemen bij een kind te kunnen begeleiden. Wij hebben binnen onze school een ondersteuningsteam wat drie keer per jaar bij elkaar komt. Dit team bestaat uit on...

Lees verder

Zorg door externen

Zorg door externen

Leerlingenzorg door externen In toenemende mate zien we dat ouder(s) op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren. Daarom is er een regeling vastgesteld voor alle scholen die onderdeel...

Lees verder

Mogelijkheden bij financiële problemen

Mogelijkheden bij financiële problemen

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen op school en daarbuiten. Helaas is het niet voor alle kinderen vanzelfsprekend dat zij overal aan mee kunnen doen.  Financiele problemen kunnen belemmerend werken. Vaak is het lastig om dit be...

Lees verder

St. Jacobsstraat 1B

4855 AK Galder

076-5612777

info@nullbs-mattheus.nl