Bibliotheek op school

Bibliotheek op school

Het belang van lezen.  

Bibliotheken verdwijnen, maar wij blijven investeren !!

Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt.

Daar willen wij graag professioneel vorm aan geven door ervoor te zorgen dat “leesplezier” niet geremd wordt.  Wij hebben een convenant gesloten met de stichting “bibliotheek op school”. Dit houdt in dat we dit jaar weer een uitdagende professionele ruimte hebben ingericht en deze  hebben voorzien van alle faciliteiten om ervoor te zorgen dat de leerlingen hier onder begeleiding van professionele hulp boeken kunnen kiezen en lezen. Ook het team profiteert van de samenwerking door samen met de consulent samen te werken.

We gaan dit jaar met een uitleensysteem werken en iedere leerling krijgt een pasje. 

Dit schooljaar hebben we ook weer de beschikking over Engelstalige boeken.

Voor meer informatie : https://www.debibliotheekopschool.nl/ 

Terug

St. Jacobsstraat 1B

4855 AK Galder

076-5612777

info@nullbs-mattheus.nl