Informatie

Informatie

Dit is een online applicatie waarop u de gegevens en vorderingen van uw kind(eren) kunt zien.

De volgende onderdelen komen in het ouderportaal te staan:

- Personalia: Hierin staan de NAW gegevens, informatie over de groep en informatie over de schoolaanmelding.

- Medische gegevens: Hierin staat de informatie m.b.t. medische gegevens die bij de school bekend zijn.

U kunt deze gegevens steeds zelf aanpassen door op het potloodje te klikken. Onze administratie (Eline) krijgt daar een melding van en past het aan in Parnassys.

- Rapporten: Hier komt een weergave van het rapport wat tweejaarlijks wordt uitgereikt aan de leerlingen. De school bepaalt wanneer het rapport wordt vrijgegeven en ouders kunnen dit zelf uitprinten. Het laagste gemiddelde wat wordt gegeven op een rapport is een 5. Dit gebeurt automatisch.

- Notities: Hier komen de notities uit Parnassys in te staan:

· 10 minutengesprek

· Oudergesprek

Op deze manier willen we de communicatie bevorderen en ervoor zorgen dat afspraken helder en duidelijk zijn. U kunt dus altijd even terug kijken of de boodschap goed is ontvangen en/of de gemaakte afspraken kloppen.

- Informatie over de groep: Hier staat de contactinformatie van klasgenoten en hier kunt u ook het rooster inzien.

- Toetsen: Methode-gebonden toetsen: U kunt hier alle behaalde punten van uw kind(eren) zien. Deze punten worden gebruikt om tot een rapportpunt te komen. U ziet als ouder alle punten die wij invoeren en die gebruikt worden om bijvoorbeeld tot een rapportpunt te komen. Tevens gebruiken wij methodetoetsen als middel om een analyse te kunnen maken van de Cito toetsen. Doordat het niet mogelijk is om bepaalde toetsen wel of niet zichtbaar te maken in het Ouderportaal ziet u alles. Op zich niet erg, maar het is wel belangrijk om het volgende mee te nemen op het moment dat u naar deze resultaten kijkt.

o U kunt niet zien uit hoeveel onderdelen de desbetreffende toets bestaat. Bij de analyse van de cito toetsen ziet u wel het aantal items. Het kan dus zijn dat een onderdeel maar 1 of 2 items heeft, mocht uw kind hier een fout in maken leidt dit vanzelfsprekend tot een lage score. Realiseer u dat dit niet direct effect heeft op het eindresultaat, maar wel iets zegt over dat specifieke onderdeel.

o U weet niet wat de wegingsfactor is van elke toets.

o U ziet ook punten van het vorige rapport, die wij nodig hebben als uitgangspunt voor het komende rapport.

Wij begrijpen dat dit vragen en onduidelijkheden kan oproepen. Desalniettemin hebben wij er toch voor gekozen om deze module open te stellen omdat wij veel belang hechten aan het feit dat u als ouder geïnformeerd bent en dat u als ouder snel en altijd en overal inzicht heeft in de vorderingen van uw kind(eren). Om te voorkomen dat de leerkrachten een extra belasting krijgen met: het uitleggen van wegingen van toetsen en/of een bijzonder laag cijfer omdat het specifieke toets item uit 2 of 3 items bestond, willen wij vragen om uw algemene vragen en/of opmerkingen te bewaren tot de komende oudergesprekken in februari. Met specifieke vragen kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht. U kunt er van uitgaan dat wanneer het nodig is dat een leerkracht op basis van de resultaten actie moet ondernemen, hij of zij dit doet zoals u mag verwachten en gewend bent. Want ook hierin vinden wij het belangrijk om met elkaar tijdig en goed te communiceren.

Terug

St. Jacobsstraat 1B

4855 AK Galder

076-5612777

info@nullbs-mattheus.nl